3 نکته اساسی برای ساخت وب سایت های سازگار با موبایل

نویسنده:
بازدید: 5365 بازدید

نکات اساسی برای ساخت وب سایت های واکنش گرا

نکات اساسی سایت واکنشگرا | قبل از ویرایش نماهای موبایل، لطفاً توجه داشته باشید که توصیه می‌کنیم حالت‌های واکنش‌گرا را از بزرگ‌ترین عرض (مانیتورهای رومیزی) به کوچک‌ترین (تلفن‌های عمودی) تغییر دهید.

نکته یک :از بلوک های بیشتر در صفحات استفاده کنید.

همه متون و تصاویر را در یک بلوک (بخش) قرار ندهید. یک صفحه وب مجموعه ای از ردیف های افقی از محتوا به نام بلوک یا بخش است. صفحات شما می توانند ده (10) و بیشتر بلوک داشته باشند.

۳ نکته اساسی برای ساخت وب سایت های سازگار با موبایل

نکته دوم: شبکه‌ها را به بلوک‌ها اضافه کنید.

متنی را به یک بلوک اضافه نکنید. در صورت نیاز، متون را در Groups و Grids قرار دهید. نحوه استفاده از گروه‌ها و گریدها را تماشا کنید. توجه: آخرین تغییرات مجاز به استفاده از متون بدون گروه بندی است.

نکات اساسی سایت واکنشگرا

۳ نکته اساسی برای ساخت وب سایت های س

گروه ها و گریدها سازگار با موبایل هستند. سلول ها به طور خودکار یکی زیر دیگری حرکت می کنند. نحوه ساخت صفحات وب ریسپانسیو را به صورت نمایشی تماشا کنید.

۳ نکته اساسی برای ساخت وب سایت های س

نکته سوم: از Alignment استفاده کنید

هم ترازی، طراحی را سازگار با موبایل می کند. تراز به تنظیم خودکار محتوا کمک می کند.

۳ نکته اساسی برای ساخت وب سایت های س